Senthamil.Org

உலந்தார்

தேவாரம்

உலந்தார் வெண்டலை உண்கல னாகவே 
வலந்தான் மிக்கவன் வாளரக் கன்றனைச் 
சிலம்பார் சேவடி யூன்றினான் வீரட்டம் 
புலம்பே னாகிலென் கண்டுயில் கொள்ளுமே.
உலந்தார் தலைகலனொன் றேந்தி வானோர் உலகம் பலிதிரிவாய் உன்பா லன்பு கலந்தார் மனங்கவருங் காத லானே கனலாடுங் கையவனே ஐயா மெய்யே மலந்தாங் குயிர்ப்பிறவி மாயக் காய மயக்குளே விழுந்தழுந்தி நாளு நாளும் அலந்தேன் அடியேனை அஞ்சே லென்னாய் ஆவடுதண் டுறையுறையும் அமர ரேறே.
உலந்தார் எனத்தொடங்கும் தேவாரம்