Senthamil.Org

மருவுந்

திருமந்திரம்

மருவுந் துவாதச மார்க்கமில் லாதார்
குருவுஞ் சிவனுஞ் சமயமுங் கூடாம்
வெருவுந் திருமகள் வீட்டில்லை யாகும்
உருவுங் கிளையும் ஒருங்கிழப் பாரே
மருவுந் எனத்தொடங்கும் திருமந்திரம்