Senthamil.Org

பொன்னை

திருமந்திரம்

பொன்னை மறைத்தது பொன்னணி பூடணம்
பொன்னின் மறைந்தது பொன்னணி பூடணம்
தன்னை மறைத்தது தன்கர ணங்களாம்
தன்னின் மறைந்தது தன்கர ணங்களே
பொன்னை எனத்தொடங்கும் திருமந்திரம்