Senthamil.Org

சௌமுதல்

திருமந்திரம்

சௌமுதல் அவ்வொரு ¦?ªவுட னாங்கிரீம்
கௌவுள் உடையுளும் கலந்திரீம் கிரீமென்று
ஒவ்கவில் எழுங்கிலி மந்திர பாதமாச்
செவ்வுள் எழுந்து சிவாய நமஎன்னே
சௌமுதல் எனத்தொடங்கும் திருமந்திரம்