தலைவாசல்
களஞ்சியம்
நூலகம்
அகராதி
தமிழ்
மாணவன்
ஆசிரியர்
சங்கம்
தமிழன்
தலைவர்கள்
பூம்புகார்

Tamil poet,leader,writer

Arumuga Navalar
Barathiyar
Desiya vinayagam
Pavanar
Kalki
Kannadasan
kumaraswamy
maraimalai Adigal
Vipulan
Swaminathar - Tamil Thatha