Senthamil.Org

பிறவாதும்

தேவாரம்

பிறவாதும் இறவாதும் பெருகி னானைப்
பேய்பாட நடமாடும் பித்தன் றன்னை
மறவாத மனத்தகத்து மன்னி னானை
மலையானைக் கடலானை வனத்து ளானை
உறவானைப் பகையானை உயிரா னானை
உள்ளானைப் புறத்தானை ஓசை யானை
நறவாரும் புஜங்கொன்றை சூடி னானை
நாரையூர் நன்னகரிற் கண்டேன் நானே.
பிறவாதும் எனத்தொடங்கும் தேவாரம்