Senthamil.Org

ஒளயைது

திருமந்திரம்

ஒளயைது ¦?ªமுன் கிரீமது ஈறாம்
களியது சக்கரம் கண்டறி வார்க்குத்
தௌவைது ஞானமும் சிந்தையும் தேறப்

பணிவது பஞ்சாக் கரமது வாமே
ஒளயைது எனத்தொடங்கும் திருமந்திரம்