junto meaning in tamil

அகராதி Tamil Meaning
junto meaning in tamil is அரசியல் நோக்கத்துக்காக சுயேச்சையாகச் செயல்படுகிற ஒரு கோஷ்டி, சதி

junto meaning in tamil with example

junto tamil meaning and more example for junto will be given in tamil.